PENGURUSAN PENANAMAN DAN PENJAGAAN ANAK POKOK KEPADA MURID-MURID 26 JULAI 2018